Galeri

PI1M Kg. Balok
Kemudahan: Training Room dengan 10 unit Lenovo PC
Kemudahan: Cyber Hall dengan 10 unit Lenovo PC