TAKLIMAT ADVOKASI PROGRAM TRANSFORMASI MINDA

Aktiviti terkini | 23 April 2019

Tempat Aktiviti:
De Rhu Beach Resort, Pantai Balok, Kuantan, Pahang

Tujuan Aktiviti :
• Memberi kesedaran kepada peserta program tentang penggunaan media sosial dalam kehidupan seharian serta risiko yang bakal dihadapi ketika berada di atas talian
• Memberi sedikit maklumat akta-akta yang berkaitan dengan jenayah siber serta pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam mengendalikan kes terbabit

Kelebihan Aktiviti :
• Peserta program sedar tentang penggunaan media sosial dalam kehidupan seharian serta risiko yang bakal dihadapi ketika berada di atas talian
• Peserta program tahu akta-akta yang berkaitan dengan jenayah siber serta pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam mengendalikan kes terbabit

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :